Ανατροπή με δέσιμο του χεριού και του αυχένα από μπροστά και μπλοκάρισμα του γονάτου εξωτερικά.
Επίδειξη τεχνικής από τον Αμερικανό προπονητή της κολεγιακής και ελευθέρας πάλης Cary Kolat.

Ενέργεια αντεπίθεσης από την κάτω θέση κατόπιν πλάγιας εξόδου με κάθισμα.
Επίδειξη τεχνικής από τον Αμερικανό προπονητή της κολεγιακής και ελευθέρας πάλης Cary Kolat.

Ειδική ενέργεια για εκτέλεση κατάρριψης με χαμηλή εξωτερική εισβολή στο πόδι.
Επίδειξη τεχνικής από τον Αμερικανό προπονητή της κολεγιακής και ελευθέρας πάλης Cary Kolat.

Στο ολιγόλεπτο αυτό βίντεο παρουσιάζονται τεχνικές ρίψεων της ελευθέρας πάλης καθώς και οι αντιλαβές τους.

Φάση εκτέλεσης της μετάθεσης με χαμηλή εξωτερική εισβολή στο πόδι.
Επίδειξη τεχνικής από τον Αμερικανό προπονητή της κολεγιακής και ελευθέρας πάλης Cary Kolat.

Ειδική ενέργεια για εκτέλεση μετάθεσης με χαμηλή εξωτερική εισβολή στο πόδι.
Επίδειξη τεχνικής από τον Αμερικανό προπονητή της κολεγιακής και ελευθέρας πάλης Cary Kolat.

Αλλαγή θέσεων της ελευθέρας στην όρθια πάλη.
Επίδειξη τεχνικής από τον Αμερικανό προπονητή της κολεγιακής και ελευθέρας πάλης Cary Kolat.

Βίντεο τεχνικής στην όρθια πάλη, από τους Δεσκουλίδη Παράσχο* και Αναθρεπτάκη Γιάννη**.
Στο βίντεο αυτό αναλύουν την αποφυγή από διπλό δέσιμο χεριού (μπλοκάρισμα) καθώς και και την αντεπίθεση μετά την αποφυγή.

* Δεσκουλίδης Παράσχος: Ομοσπονδιακός Τεχνικός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.
** Αναθρεπτάκης Γιάννης: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.

Βίντεο τεχνικής στην ελευθέρα πάλη, από τους Δεσκουλίδη Παράσχο* και Παπαδάκη Φώτιο**.
Στο βίντεο αυτό γίνεται ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών της Περσικής σχολής Πάλης.

* Δεσκουλίδης Παράσχος: Ομοσπονδιακός Τεχνικός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.
** Παπαδάκης Φώτιος: Αθλητής ελευθέρας πάλης του Άτλαντα Καλλιθέας, πρωταθλητής Ελλάδος στους παίδες το 2013.

Βίντεο τεχνικής στην κάτω πάλη, από τους Δεσκουλίδη Παράσχο* και Αναθρεπτάκη Γιάννη**.
Στο δεύτερο αυτό βίντεο αναλύουν την τεχνική ανατροπής του αντιπάλου με εφαρμογή κλειδιού στα πόδια και συγκράτησης στην επικίνδυνη θέση με πιάσιμο της κεφαλής ή αλλιώς κλειδί "Valentin Jordanov" όπως έχουν ονομάσει την τεχνική αυτή, την οποία εφάρμοζε ο Βούλγαρος Ολυμπιονίκης και Παγκόσμιος πρωταθλητής Valentin Jordanov.

* Δεσκουλίδης Παράσχος: Ομοσπονδιακός Τεχνικός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.
** Αναθρεπτάκης Γιάννης: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλλέργειου Α.Ο.