Νέος κανονισμός της πάλης

Γράφτηκε από τον Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013 14:25

Ο νέος κανονισμός της πάλης ο οποίος εγκρίθηκε από το Προεδρείο της FILA παρουσιάστηκε στο Έκτακτο Συνέδριό της που φιλοξενήθηκε στη Μόσχα στις 18 Μαΐου τέθηκε σε εφαρμογή από το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Παίδων/κορασίδων όπως επίσης και στους μεσογειακούς αγώνες.

Διεθνής Κανονισμός Αλλαγής Ιθαγένειας - FILA

Γράφτηκε από την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 11:10

Οι Γενικές Διατάξεις και τα σχετικά άρθρα του Διεθνή Κανονισμού Αλλαγής Ιθαγένειας που τέθηκε σε ισχύ από τη FILA από τις 3 Αυγούστου του 2012, όπως και οι όροι της υποχρεωτικής διαδικασίας για την αλλαγή ιθαγένειας.

Ακολουθεί η πρόσκληση της FILA για απάντηση στο ερωτηματολόγιο των αθλητών για την τροποποίηση των κανονισμών πάλης στον προσεχή Ολυμπιακό Κύκλο, ώστε να γίνει το άθλημα ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Προσαρμογές στο κανονισμό πάλης

Γράφτηκε από τον Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012 21:49

Δημοσιεύουμε σήμερα σε οπτικοποιημένη μορφή τις αλλαγές που έγιναν στον κανονισμό πάλης και οι οποίες ισχύουν από το test event που έγινε στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο του 2011.

Νέος φόρος μεταγραφής

Γράφτηκε από τον Κυριακή, 08 Ιανουαρίου 2012 11:00

Το Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πάλης κοινοποίησε σε όλους τους συλλόγους και τις Εθνικές Ομοσπονδίες μέλη του, το τέλος μεταγραφής που ορίζεται από το άρθρο 50 του νέου κανονισμού διεθνούς μεταγραφής αθλητών πάλης της FILA.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πάλης (FILA) έχει κοινοποιήσει σε όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες τον Κανονισμό διεθνούς μεταγραφής Παλαιστών για διασυλλογικούς αγώνες. Ο κανονισμός αυτός είναι σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2011.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πάλης (FILA) έχει κοινοποιήσει σε όλες τις Εθνικές Ομοσπονδίες τον Διεθνή Κανονισμό που διέπει την αλλαγή εθνικότητας ενός αθλητή. Ο κανονισμός αυτός είναι σε ισχύει από 9 Ιανουαρίου του 2011.